vrijdag 17 augustus 2012

Tip: Maak afspraken die je kunt handhaven (#3)

Alle tips zijn afkomstig uit het boekje “282 tips voor leerkrachten”, uitgegeven door de Algemene onderwijsbond.

Ik las deze tip en ik moest meteen denken aan mijn portfolio van de hogeschool. Competentie 1 luidt: “Het vermogen een sfeer van samengaan en samenwerken met leerlingen te realiseren.” Daaronder valt ook het maken van afspraken in overleg met de leerlingen en het openstaan voor suggesties van de leerlingen.

Hoofdstuk 2, tip 4: Maak afspraken die je kunt handhaven
Het is beter om afspraken samen met de klas te maken dan aan het begin eenzijdig een hele zwik regels vast te stellen. Zorg voor draagvlak. Nog belangrijker is dat regels en afspraken na te leven zijn. Als leerlingen merken dat jij niet optreedt als een afspraak wordt overtreden, dan verlies je je geloofwaardigheid.

Lesgeven is geen eenrichtingsverkeer. Eén van de belangrijkste dingen binnen het lesgeven vind ik de communicatie met de leerlingen. Daarom vind ik het ook een enorme meerwaarde hebben om de regels samen met de leerlingen op te stellen. De leerlingen krijgen zo het gevoel dat ze ook inspraak hebben in de lessen, waardoor hun motivatie hoger wordt. Ze komen met regels waar ze zich aan kunnen houden (logisch, anders zouden ze zo’n regel niet verzinnen) en daardoor hoef je minder waarschuwingen en straffen uit te delen. Bovendien versterkt het ook de band met de leerlingen.

Mijn tip is dus ook om aan het begin van het schooljaar, het liefst in de eerste week al, een paar regels met de leerlingen op te stellen. Laat alle leerlingen aan het woord komen en vind een compromis tussen “hun” regels en “jouw” regels. Houd je aan deze regels en zorg er ook voor dat de leerlingen zich aan deze regels houden. De regels zorgen ook voor een houvast tijdens het lesgeven (“Nee, je mag niet tijdens mijn uitleg naar het toilet, want dit is één van de regels die we gezamenlijk hebben opgesteld”). Schrijf de regels desnoods ergens op zodat de leerlingen, maar ook jijzelf, er aan herinnerd blijven worden.

Blijkt een regel in de praktijk niet te werken? Herformuleer de afspraak dan. Is het voor de leerlingen te moeilijk om tijdens de les niet naar het toilet te gaan? Maak dan de afspraak dat de leerlingen alleen het laatste kwartier van de les naar het toilet mogen, of alleen tijdens het zelfstandig werken.  

Liefs!

# Klik hier om mijn vorige tips te lezen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten