maandag 12 augustus 2013

Consequent voor de volle 100%

Op de site van Straks voor de klas kwam ik een artikel tegen met deze titel. Interessant! Omdat één van de veranderingen voor het komende schooljaar was om consequent te zijn, is het zeker voor mij heel handig om deze tips eens op een rijtje te zetten. En als ik er iets aan kan hebben, zullen er vast ook veel anderen zijn die er het nut van inzien. Dus vandaar, een rijtje met tips geplukt van bovengenoemde website.
Tip 1: Wees een voorbeeld
Je kunt niet tegen je leerlingen zeggen dat ze geen telefoon mogen gebruiken als je zelf continu aan het whatsappen bent tijdens de les (echt waar, ik ken zo’n docent). Zorg er dus voor dat je ook je eigen regels naleeft.

Tip 2: Wees voorspelbaar
Door elke keer iets anders te doen (de ene les beginnen met theorie, de andere les beginnen met zelfstandig werken, de derde les beginnen met een film) zien de leerlingen de regelmaat niet. Ze kunnen dan gaan denken dat alles mag en zullen zich zelf ook niet aan een patroon houden. Probeer elke les volgens een vast patroon les te geven, bijvoorbeeld door te starten met de theorie, daarna tien minuten zelfstandig werken en de laatste vijf minuten klassikale vragen stellen. Zo weet een leerling waar hij/zij aan toe is.

Tip 3: Wees niet te lief
Er zijn docenten die zich willen onderscheiden van de collega’s. “Van mij mag je wel naar het toilet tijdens de les/schreeuwen in de klas/gooien met propjes/hoofddeksels op.” Deze docenten, en ik ben er één van, voelen zich daardoor misschien even beter dan de rest, maar ze wijken wel af en toe af van de schoolregels. Doe dit niet! Wees niet te lief, maar houd je aan de schoolregels.

Tip 4: Accepteer geen excuses
Te laat is te laat, geen huiswerk is geen huiswerk, geen spullen is geen spullen. Als er iets in de privésfeer van de leerling is gebeurd, geeft één van de ouders vaak een briefje mee. Zonder briefje hoef je dus ook niet in smoesjes te trappen. En mocht je twijfelen aan het verhaal, dan kun je altijd de ouders bellen.

Tip 5: Houd vol
Eén van de redenen waarom het moeilijk is om consequent te zijn, is omdat consequent zijn gelijk is aan kiezen voor de meeste weerstand. Ik ga graag confrontaties uit de weg en daardoor zie ik wel eens iets door de vingers. Ik weet dat dit mijn valkuil is en hier moet dan ook echt iets aan gebeuren.

Tip 6: Ga niet in discussie
Leerlingen gaan graag in discussie over hun straf. Vermijd dit, zeker in een klassensituatie! Ga niet in op uitspraken als “Ik verdien deze straf niet” of “U moet altijd mij hebben”. Als een leerling wil discussiëren, komt hij/zij aan het eind van de dag maar terug.

Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen…

Liefs!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten