maandag 3 maart 2014

Opgaven laten inleveren

Onlangs kreeg ik van een collega de tip om de laatste herhalingsopgaven van het hoofdstuk, de diagnostische toets, te laten inleveren op losse blaadjes. Ze krijgen één les om hier aan te werken. Wat ze niet af hebben, maken ze thuis als huiswerk af. De les erna leveren ze dit in en hier krijgen ze een waardering voor: onvoldoende, voldoende of goed.
Ik heb dit bij mijn 2havo-klas geprobeerd en ik moet toegeven dat ik het een succes vond. De leerlingen vonden het wel wennen. Ik had er namelijk nogal wat eisen aan gesteld die nogal streng waren. Het is maar goed dat ik zo streng was, want het had wel de nodige effecten.
Wat die strenge eisen waren?
De leerlingen moesten het hele lesuur in stilte werken. Ze mochten dus niet met elkaar overleggen, maar ze mochten ook geen vragen aan mij stellen. Ik had ook de tafels uit elkaar gezet om het idee van een echte toets te creëren. Dat was ook weer een tip van mijn collega en ik ben blij dat ik deze heb opgevolgd, want ik merkte dat de leerlingen daardoor ook veel beter werkten.
De tweede eis was dat ze het zo netjes mogelijk moesten doen. Tekenen met potlood, langs een geodriehoek, berekeningen netjes en onder elkaar noteren enzovoorts. Dit zou meewegen in hun beoordeling: geen berekening, geen voldoende.
Een andere eis was dat de leerlingen geen opgaven mochten overslaan. Er staan in het boek zoveel voorbeeldopgaven, we hebben in de les geoefend, ze hebben aantekeningen overgenomen enzovoorts. Ze zouden dus alles moeten weten. Mochten ze ergens vastlopen, dan kan dat. Maar ze moesten in ieder geval wel iets proberen en geen enkele opgave leeg laten. Zo niet, dan zou ik ze een onvoldoende geven.
Dan tot slot de strengste eis: de leerlingen die een onvoldoende zouden krijgen voor de diagnostische toets, mochten de toets niet maken. ‘En als jullie de toets niet maken, is er maar één cijfer dat ik kan noteren: een 1.’
Er zaten echt wel wat strenge eisen aan, maar uiteindelijk heb ik wel van bijna iedereen nette blaadjes teruggekregen met wat ik van hen verlangde: mooie assenstelsels, nette berekeningen en niets opengelaten. Perfect. Natuurlijk waren er wat leerlingen die een of twee opgaven niet snapten en daardoor niets hadden ingevuld. Ik heb ze daarom die les nog aan de opgaven laten werken, na een korte uitleg. Zouden ze de blaadjes die les nog inleveren, dan zouden ze alsnog een voldoende krijgen, maar alleen als het er goed uit zag.
Er was één leerling die ook die les de opgaven niet af kreeg. Met hem heb ik een afspraak gemaakt. Hij kreeg van mij de tijd om de toets alsnog af te maken. Voor elke les dat hij te laat was met het inleveren zou er één punt van zijn cijfer af gaan.
Ik vond dit een fijne manier om het hoofdstuk af te sluiten en om de leerlingen verplichten om de herhalingsopgaven van het hoofdstuk netjes te maken en in te leveren. Door de opgaven te laten inleveren zie je dat ze beter hun best doen, helemaal als ze horen dat ze er een (on)voldoende voor kunnen krijgen. Dit ga ik dus zeker vaker doen.
Liefs!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten