donderdag 8 november 2012

Intervisie

Afgelopen week had ik mijn eerste intervisiebijeenkomst op mijn huidige werk. We zaten met vijf collega’s bij elkaar en we moesten allemaal een casus meebrengen: een probleem dat we tegen zijn gekomen tijdens het werken en waarbij we niet wisten hoe we daarmee om moesten gaan. Hieruit kozen we één casus. In dit geval ging dat over de start van de les. Er zijn collega’s, waaronder ik, die moeite hebben met het stil krijgen van de leerlingen aan het begin van de les. Nadat de casus was ingebracht en kort was toegelicht, gingen we enkele stappen afwerken.

Vragen bedenken
De casusinbrenger verlaat voor enkele minuten de ruimte. De overgebleven collega’s bedenken vragen die ze aan de casusinbrenger kunnen vragen. Dit moeten open vragen zijn en ze mogen niet oplossingsgericht zijn. Een vraag als “waarom heb je de leerling niet uit de klas gestuurd?” is dus geen goede vraag. In plaats daarvan kunnen vragen als “welke stappen heb je ondernomen?” en “welke stappen had je kunnen ondernemen?” gesteld worden.

Vragen stellen
De collega’s stellen de bedachte vragen aan de casusinbrenger. De casusinbrenger geeft korte antwoorden die bestaan uit feiten en voorbeelden. Hij hoeft zich niet te verdedigen en ook mag hij geen sociaal wenselijke antwoorden geven.

Mogelijke oplossingen bedenken
De casusinbrenger verlaat opnieuw de ruimte. De collega’s bespreken welke mogelijke oplossingen er zijn. Hierbij moeten ze in de huid van de casusinbrenger kruipen.

Mogelijke oplossingen voordragen
De collega’s vertellen tot welke oplossingen ze zijn gekomen. De casusinbrenger mag hierop reageren.

Na mijn intervisie kreeg ik, zoals ik dat wel vaker krijg, een idee voor een blog: ik houd op mijn blog een intervisie met mezelf! Hierbij kan ik uiteraard niet alle punten toepassen die hierboven genoemd staan, maar ik kan wel een casus inbrengen en hiervoor mogelijke oplossingen bedenken, inclusief de voordelen en nadelen van elke oplossing.

Dus bij deze: vanaf nu zal er af en toe een casus online komen. Ik zal dit afwisselen met mijn maandag- of woensdagblog.

Liefs!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten