maandag 24 juni 2013

Toets bespreken

Normaal gesproken bespreek ik alle toetsen klassikaal. Ik projecteer de toets op het bord, ik geef de leerlingen hun eigen toets terug en bespreek alle opgaven. Bij de “makkelijke” opgaven geef ik even snel de antwoorden, bij de complexe opdrachten geef ik ook de berekening. De leerlingen mogen meeschrijven op hun blaadje en that’s it.

Omdat de leerlingen nu wel erg onder de maat hebben gepresteerd (een 5,0 gemiddeld), besloot ik het anders aan te pakken. Van klassikaal bespreken steken niet alle leerlingen iets op: er zijn altijd leerlingen bij die niet opletten. Daarom heb ik de leerlingen allemaal hun eigen toetsblaadje teruggegeven, het proefwerk zelf en een nieuw blaadje. Daarbij kregen ze de opdracht om de toets te verbeteren om te zorgen dat ze nu wel alles snapten.

In het proefwerk waren veel slordige fouten gemaakt. Rekenfouten, formules door elkaar gehaald, niet goed afgerond etc. Al deze kleine foutjes bij elkaar levert dan helaas wel een onvoldoende op, terwijl dit makkelijk een voldoende had kunnen zijn. Ik wilde door deze werkvorm de leerlingen actief aan het werk zetten met hun eerder gemaakte fouten, zodat ze in het vervolg twee keer zouden nadenken (en beter zouden leren).

Nadat de leerlingen hun eigen fouten hadden verbeterd, mochten ze elkaar helpen. Er zat namelijk één opgave tussen die best lastig was. Ze hebben er in groepjes van vier aan mogen puzzelen en uiteindelijk ging het bij sommige groepjes aardig de goede kant op. Aan het eind van de les heb ik de opgave nog wel klassikaal besproken, zodat ook de andere groepjes de uitwerking van de opgave snapten.

Het zou me veel tijd kosten als ik bij elke toets deze werkvorm zou gebruiken, omdat je hiermee zo’n 30 minuten kwijt bent. Wel is het een goede oplossing als toetsen over het algemeen slecht gemaakt zijn. De leerlingen zijn zo actiever bezig met de stof en het is weer eens iets anders. Dit jaar komt er geen moment meer om klassikaal een toets te bespreken, maar ik ga het zeker voor volgend jaar onthouden!

Liefs!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten