woensdag 3 april 2013

Tip: Weet wat je wilt leren (#17)

Alle tips zijn afkomstig uit het boekje “282 tips voor leerkrachten”, uitgegeven door de Algemene onderwijsbond.

Ik weet nog goed dat ik een lamme hand kreeg van al het schrijfwerk tijdens mijn stage. Ik wilde alles wat er werd gezegd en gedaan opschrijven. Als de les was afgelopen was het me gelukt om de halve les bijna letterlijk op te schrijven. De rest liet ik zitten. Ik wilde zo ontzettend veel dingen opschrijven, ook de onbelangrijke dingen, terwijl ik die dingen nooit meer zou teruglezen. Lekker belangrijk wat de docent precies vertelde toen hij zijn les ging openen. Of wat hij als antwoord teruggaf op een leerling.

Hoofdstuk 1, tip 1: Weet wat je wilt leren
Als je ‘gewoon maar wat doet’, schiet je weinig met je stage op. Het belangrijkste is dan ook dat je goed weet wat je in je stage wilt leren. Laat dit ook aan je begeleider en je mentor weten, zodat zij je daarin kunnen ondersteunen. En om te voorkomen dat je je stage van dag tot dag moet vormgeven, kun je het beste een weekplanning maken. Zo zorg je ervoor dat je daadwerkelijk leert wat je wilt leren.

Pas later in dat jaar werd me duidelijk dat je niet alles zo letterlijk op hoeft te schrijven. Het is vooral belangrijk dat je let op de punten die voor jou belangrijk zijn. Zo wilde ik bijvoorbeeld in het eerste jaar dat ik stage liep letten op het houden van orde. Dat is een ontzettend algemene term en ik wist ook totaal niet wat ik daarmee bedoelde. Daarom schrijf ik gewoon alles op wat ermee te maken had. Boze blikken, “ssst”, wat voor waarschuwingen er werden gegeven, wat de mimiek daarbij was etc. Pas later in de opleiding werd het echt duidelijk wat ik wilde.

Toen ik eenmaal ook zelf les ging geven moest ik natuurlijk aan mijn begeleider(s) doorgeven waar zij op moesten letten. Dit was uiteraard weer het houden van orde, maar ook op mijn mimiek en hoe ik harder kon optreden ten opzichte van de leerlingen zonder boos te worden. Want ook de begeleider(s) kan/kunnen zo gericht kijken naar mijn les en tips geven op de punten waar ik ze nodig heb.

Wat je dus moet doen voordat je met stage begint? Stel een lijst op met punten waar jij op gaat letten bij je begeleider of bij de docent bij wie je eens een kijkje neemt. Lijkt het je lastig om een les af te sluiten? Zoom daar dan vooral op in bij het maken van aantekeningen. Of vraag je je af wat voor soort waarschuwingen je kunt geven? Let dan heel goed op wat voor soort waarschuwingen er worden uitgesproken.
Wat je moet doen als je al wat verder in je stage bent en zelf ook al lessen aan het geven bent? Stel een lijst op met punten waar je moeite mee hebt en extra aandacht voor wilt vragen. Geef dit – samen met je lesvoorbereiding – aan je stagebegeleider. Hij/zij kan dan specifiek op de punten letten waar jij om hebt gevraagd. Wat je ook kunt doen is elke les een nieuw lijstje opstellen. De ene week wordt er alleen gelet op het houden van orde, de andere les op het contact met de leerlingen.

Liefs!

2 opmerkingen: